Realizujemy spot dla spółki PKP Polskie Linie Kolejowe

Były zdjęcia z powietrza, pokaz możliwości Mobilnego Centrum Monitoringu i...